Většina současných kouzelníků a čarodějek o škrknách buď v životě neslyšela, nebo jejich existenci odmítá jakožto babskou povídačku. Navzdory tomu jsou v některých venkovských, tradičně čistě kouzelnických oblastech zachovány lidová rčení jako „Kytice škrken – mor panen“ a výrazy typu „Chová se jak zaškrknutej“.

Ti, kteří věří, že škrkny jsou skutečné, tvrdí, že se jedná o velmi nebezpečné parazity. Tito paraziti napadají lidi a to stejnou měrou kouzelníky i mudly. Říká se, že škrkny vyvolávají u hostitele strach. Je to ten druh strachu, který vám brání v určitou chvíli jednat pohotově a využít tak příležitosti, která se s největší pravděpodobností již nebude opakovat. Škrkny vám zaškrtí hrdlo pokaždé, když je ten správný moment říct „Děkuji.“, „Je mi to líto.“ nebo „Mám tě rád.“. Brání vám pohnout se, když někdo blízký potřebuje objetí. Svazují vám nohy v situaci, kdy vaše srdce touží udělat krok v před a dát najevo „Jsem tady a nejsem lhostejný!“. Nutí vás otálet s nabídkou pomoci potřebnému, dokud to za vás neudělá někdo jiný.

Ačkoliv se tito paraziti živí na lidských pocitech sounáležitosti, soucitu a lásky, mohou si hledat přechodný úkryt v květinách a výjimečně i v předmětech. Jedná se o předměty, které jsou zamyšleny jako dar druhé osobě, tudíž v sobě nesou stopu výše zmíněných emocí. V případ květin si škrkny vybírají ty, které mají (za běžných okolností) jedinečnou
moc naklonit vrtkavou přízeň Štěstěny na stranu dárce. Nejraději mají růže a jmelí, které jim nejčastěji zajistí cestu k v vhodnému hostiteli.

Jejich zneškodnění je velmi náročné, už jen díky faktu, že jsou neviditelné. Což má také za následek zmíněnou skepsi ohledně jejich existence u úzkoprsých jedinců. Bohužel příznaky napadení škrknami jsou velice různorodé co do druhu i síly – v závislosti na senzibilitě a velikosti ega napadeného.

Vzhledem k povaze nejčastějších příznaků (plachost, chvilková paralýza, breptavost, rudnutí tváří, popř. uší), někteří doporučují prevence v podobě zátek od máslového ležáku. Většina kouzelníků i mudlů se však se zátkami neobtěžuje a užívají samotný ležák, který vcelku úspěšně funguje proti všem zmíněným příznakům. Obecně alkoholické lektvary však parazita nezneškodní, pouze ho utlumí po dobu pití, jen aby pak zaútočil o to silněji. Jak je tedy možné se škrken zbavit? Někteří věří, že pokud je náklonnost natolik silná, že dokáže strach škrken překonat, a je následně u druhé osoby opětována, parazit je přesycen, v deliriu odpadá od hostitele a z posledních sil si hledá přechodný úkryt.

Pojďme tedy společně bojovat proti neustále hrozícímu přemnožení tohoto parazita a mějme svá srdce otevřená nejen o Vánocích!

Autor: Eva Íví Dryáková

Thomas

Thomas je zakladatelem a zároveň šéfredaktorem Potterzone.cz. Moudrý klobouk ho zařadil do Mrzimorské koleje a do školy by si nejspíše dovezl krysu.