S dozvuky „jarní“ pandemie a varováními o druhé vlně COVID-19 přichází na pořad dne myšlenka, jak by si s koronavirem poradili kouzelníci. Situace je nadále aktuální, zkusme si proto nyní zauvažovat nad známým úslovím „co by kdyby“ u kouzelníků.

https://me.me/i/how-harry-potter-characters-say-coronavirus-adfd3afb76684fa09f8169d25407e622
Jak by potterovské postavy nazývaly koronavirus jinak. (Oprava autora: Hagrid by měl říci „Disease WHICH must not be named“). Zdroj: me.me

Koronavirus spojuje – kouzelnický i mudlovský svět

V první řadě je nutné si uvědomit dvě důležitá fakta. Za prvé, jakkoliv se to čistokrevným rodinám líbí, nebo nelíbí, kouzelnický svět je napojený na mudlovský. A za druhé, lékouzelníci mají jisté povědomí o mudlovské medicíně a kouzelníci mudlorozeného původu se budou v mudlovském světě stále orientovat. Je tedy jisté, že by se o pandemii dozvěděli.

Tři možné scénáře

Co by se tedy mohlo stát? V zásadě jsou zde tři možné scénáře. Za prvé, kouzelníci jsou proti COVID-19 imunní. Za druhé, kouzelníci sice imunní nejsou, ale vir je možné snadno porazit nějakým kouzlem, nebo lektvarem. A za třetí, kouzlo nebo lektvar, který by byl účinný, by nešlo za žádných okolností vytvořit.

Scénář A

Podívejme se na tyto možnosti popořadě. Nejprve tedy na variantu, v níž samotná magie kouzelníky chrání. To je překvapivě problematická varianta. Kouzelníci jsou imunní, tak proč něco řešit? Pro kouzelníky, kteří nepřicházejí do styku s mudly, není problém. Avšak ti kouzelníci, kteří do styku s mudly přijdou, nebo pokud by byli nuceni se v mudlovském prostředí objevit, se budou muset podrobit mudlovským opatřením. To by obnášelo i povinnost nosit roušku.

https://imgflip.com/i/3t5n6z
„Koronavirus? Počkejte, až o tom uslyší můj otec!“ .Zdroj: imgflip.com

Dokážete si představit Luciuse Malfoye nosícího mudlovskou roušku k ochraně mudlů? Nebo Artura Weasleyho, který by zkoumal JAK rouška mudly chrání? Případně výstředního Archieho, který by si nepochybně vybral nějakou křiklavou roušku s, na první pohled, dámským okrasným vzorem?

Mohlo by se zdát, že imunní kouzelníci by mohli na koronavirovou krizi zkrátka zanevřít. Čistokrevné ministerské špičky by patrně zprávy z mudlovského světa víceméně ignorovaly. Nejvíce informováni by byli mudlorození. Zanedlouho by se o věci doslechli lékouzelníci a zjistili by, že jsou kouzelníci imunní. V ten okamžik by koronavirus přestal čistokrevné kouzelníky (s výjimkami jako Artur Weasley nebo Tonksovi) zajímat. V zájmu utajení by patrně bylo vydáno nařízení, které by přikazovalo dodržovat mudlovské karanténní normy, ale jak již bylo naznačeno, mnohdy by vedly k zajímavým situacím.

Mudlorození by měli nejspíše v úmyslu vyléčit své nakažené příbuzné. To by prakticky nebylo možné, protože by to ohrozilo utajení kouzelnického světa. Navíc, pokud by platila imunita kouzelníků, by se muselo nejprve vynalézt nové kouzlo, případně lektvar, který by koronavirus vyléčil – a to by nejspíš nebylo schváleno. S největší pravděpodobností by na něco přišla Hermiona, ale tím by se vystavila riziku stíhání ze strany ministerstva.

https://imgflip.com/i/3twap3
„Koronas Patronas“. Zdroj: imgflip.com

Pak jsou zde také druhotné důsledky pandemie – například zákaz konání hromadných akcí. Vzpomeňme si na tábořiště, kde se ubytovali diváci mistrovství světa ve famfrpálu (čtvrtá kniha), jenž by bylo nepochybně uzavřeno. Kouzelníci by ale jistě nechtěli akci rušit kvůli „zabijácké mudlovské chřipce, která usmrcuje jen obyčejné mudly“. Pravděpodobně by tak nějakým kouzlem zajistili, že tábořiště zůstane otevřeno. To, že by správce mohly postihnout sankce, už by je asi nezajímalo.

Zajímavou skupinu lidí by zde tvořili motáci. Byli by také imunní? (Víme, že nějakou magií přeci jen oplývají – na Filche neplatilo kouzlo namířené proti mudlům, které maskovalo Bradavice jako nebezpečnou ruinu.) Nebo by byli ohroženi? Pokud ano, je pravděpodobné, že kouzelnický svět by jim nepomohl z obdobných důvodů, jako by nechal na holičkách mudly.

Na závěr této části ještě jedna malá úvaha: kouzelníci by možná mohli být imunní, ale zároveň by mohli být i přenašeči. A vezmeme-li v úvahu možnosti kouzelnického cestování, které se nedá kontrolovat a mapovat mudlovskými prostředky, rýsuje se zde potenciálně velký problém. V lepším případě by pouze docházelo k nevysvětlitelnému šíření viru mezi místy, kam nikdo necestoval. V horším případě by si kouzelník-extrémista mohl uvědomit, že může nákazu přenášet (po omezenou dobu životnosti viru ve svém těle) a úmyslně by jej mezi mudly šířil.

https://www.memedroid.com/memes/tag/harry+potter
„Pokud by byl koronavirus osobou…“ Zdroj: memedroid.com

Scénář B

Tím jsme vyčerpali možnosti, které by, podle mého názoru, mohly nastat v případě, že by byli kouzelníci imunní. Dostáváme se tak k variantě, kdy kouzelníci imunní nejsou, ale magie poskytuje nějakou formu řešení.

V tomto případě by bylo zajímavé sledovat počátek pandemie. Prvními pacienty by nejspíše byli mudlorození, nebo polokrevní čarodějové. To proto, že jsou s mudly více ve styku. Čistokrevného pacienta 1 v Británii ovšem nelze vyloučit. Láskorádovi rádi cestovali a znovu ještě jednou připomeňme mistrovství světa ve famfrpálu, což znamená, že mezinárodní cestovní ruch funguje i v kouzelnickém světě.

https://imgflip.com/i/3tw8y6
„Chrchli.“ „Expecto koronas!“ Zdroj: imgflip.com

Dokud by nebyl nakažen kouzelník, probíhal by vývoj situace obdobně jako v případě scénáře A. V okamžiku nákazy čaroděje by se ale věci změnily. Naštěstí by snadná dostupnost léku odvrátila většinu hněvu, který by čistokrevní fanatikové chtěli na mudly a mudlorozené seslat.

Jediným zásadním rozdílem oproti předchozí variantě by tak byla zvýšená návštěvnost lékouzelníků – ti by si patrně neoddechli. Možná by také bylo prvních pár dní napjatých, než by lékouzelníci nalezli řešení. Ale s touto výjimkou by se průběh pandemie vyvíjel tak, jak již bylo zmíněno v situaci s imunními kouzelníky.

https://www.reddit.com/r/memes/comments/fk2bg9/harry_potter_and_covid19/
„Máš COVID-19, Harry.“ „Cože mám?“ Zdroj: reddit.com

Scénář C

Zbývá nám tedy nejzávažnější situace – totiž, že kouzelníci nejen nejsou imunní, ale ani není (zatím) žádný lék. Byli by na tom tedy stejně, jako my, mudlové.

V tomto případě by kouzelníci začínali v pozici nadřazených vůči mudlům, ale po první nákaze a propuknutí nemoci by se situace rychle změnila. Na nemoc by nebyl lék. Ostatní léčivá kouzla a lektvary by měly jen malý efekt, který by spíše jen mírnil příznaky.

https://www.memecreator.org/meme/student-student-with-coronavirus/
„Student! Student s koronavirem!“ Zdroj: memecreator.org

Problémy by nastaly po prvním úmrtí a zhoršily by se v okamžiku, kdy by bylo vidět, jak je nemoc nakažlivá. Je téměř jisté, že by čistokrevní kouzelníci chtěli podniknout nějakou pomstu na mudlech a mudlorozených, jimž by dávali pandemii za vinu.

Opatření zavedená mudly by byla přijata i kouzelníky stejně jako v předchozích variantách. Ale v tomto případě by neměla velký úspěch. Kouzelníci by asi úplně nechápali pojem karanténa a lékouzelníci by patrně pacienty ošetřovali bez karanténních obleků. Tím by se brzy nakazili a kouzelnické zdravotnictví by bylo brzy ochromeno. Lékouzelníci zběhlí v získávání znalostí z mudlovského světa by se mohli pokusit nosit ochranný oblek, ale těch by bylo příliš málo.

Zdroj: Wizardingworld.com

To by vedlo k hospitalizaci kouzelníků v mudlovských nemocnicích. Potenciálním problémem pro čistokrevné by zde byla skutečnost, zda by se tam vůbec dostali, jelikož se mudlů straní. Pokud ano, vedlo by to k dalším problémům. Jestliže už se vám teď zdá představa Luciuse Malfoye, jak dodržuje karanténní opatření a nosí roušku, směšná, pak myšlenka na aristokratického čaroděje, ležícího dobrovolně a bez stížností v mudlovské nemocnici, je přímo neskutečná.

Hledání léku by bylo v těchto podmínkách krajně obtížné. Možná by se to ani nepodařilo a kouzelnický svět by se musel naučit disciplíně, se kterou jsme my, mudlové, dokázali koroně vzdorovat, než bude nalezen účinný mudlovský lék.

https://cheezburger.com/9460436992/let-the-touching-commence
Po vývoji vakcíny proti koronaviru: „Teď se tě můžu dotknout!“
Zdroj: cheezburger.com

S pozitivním myšlením vpřed

Zprávy o druhé vlně jsou alarmující. Důležité je ale nepodléhat panice. Přežili jsme staletí morových ran, TBC, několik druhů chřipek a mnoho dalších onemocnění.

Ať už by situace dopadla jakkoliv, je jisté, že když už si poradí mudlové, pak kouzelníci také. Kouzelnický svět by byl změněný, ale přežil by. A stejně tak přežijeme jako celek i my! Pouze je důležité neztrácet naději a semknout se (obrazně řečeno, samozřejmě – prakticky by to bylo kontraproduktivní s ohledem na riziko šíření). To ovšem neznamená, že s dobrou náladou můžeme hodit všechno za hlavu. Buďme stále i nadále ohleduplní sami k sobě navzájem a dodržujme základní pravidla k ochraně nás samých i společnosti.

Přejeme pevné zdraví všem kouzelníkům i mudlům!

windows 7 pro

FildasKirk

Zpočátku, ovlivněn heroickým obdivem k Harrymu, jsem se považoval za Nebelvíra. Později jsem si uvědomil, že bezhlavě se vrhat do šílených dobrodružství na mě vůbec nesedí – a přiznejme si i s rozmyslem se vrhat do šílených dobrodružství by bylo na pováženou. Naopak, dvakrát měř, jednou řež, ale nejprve si o tom třikrát něco nastuduj je více můj styl. Takže jsem Havraspár a kdo mě označí za Nebelvíra, bude mu po odečtení kolejních bodů udělen trest naučit se nazpaměť Dějiny Bradavic. Prý je to prima lehké čtení před spaním.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..