Láska kvete všude, kde jí poskytneme příležitost alespoň zasít semínko. Je trpělivá, nelže, nezávidí, ale dokáže být i pěkná potvora. Aby mohla láska dobře růst a sílit, je nezbytné, aby měla pro svůj vývoj tu správnou „výživu“. Musí být bohatě zásobována respektem, tolerancí, trpělivostí, ochotou udělat kompromis, ale také vášní, smyslem pro humor a schopností nechat občas svoje ego ustoupit stranou. Pak už stačí přidat jen špetku umění udělat si ze sebe blázna. Taková totiž láska je. Dělá z lidí hlupáky. A přesto, nebo možná právě proto, stojí za to.

Jelikož láska nezná hranic a dokáže vyrašit všude, kde k tomu má ty správné podmínky, zhusta bují i mezi příslušníky různých kolejí, z čehož může vzniknout velká spousta humorných, milých i rizikových situací. Následující texty berte jako malý úvod do mezikolejních vztahů. Dozvíte se odpověď na otázku, jak milují a jsou milování Nebelvíři, Mrzimoři, Havraspáři i Zmijozelové. A pokud náhodou vaše srdce uchvátil mudla, nebojte se, jistě si je můžete přečíst také. Nikdy nevíte, kdy třeba v tom vašem, až dosud nekouzelnickém protějšku, procitne jeho magické jádro a ochromí vás exploze divoké magie. Berte, prosím, na vědomí, vážení čtenáři, že mezilidské vztahy jsou komplexní a složitější než většina věcí na světě, v žádném případě tedy neberte následující řádky jako univerzální pravdu. V lásce, stejně jako všude jinde, platí, že musíme být otevření a mít se ustavičně na pozoru.

Zmijozelské srdce

Na tmavozeleném podkladu je nahoře uprostřed zmijozelský znak. Pod ním je nápis na 5 řádcích: "Mazanost, ambice, důvtip, odhodlanost, vypočítavost. To je hrdý Zmijozel. #SlytherinPrideDay. 21. 3." V pravém dolním rohu je logo Potetrzone.
To je hrdý Zmijozel! Autor: Acalanthi

Typickými vlastnostmi zástupců Zmijozelu jsou cílevědomost, ambicióznost, určitá mazanost až prohnanost a také přizpůsobivost. Totemovým zvířetem zmijozelské koleje je had. Hadi byli a jsou odedávna symbolem lstivosti, pokušení a prohnanosti, ale také elegance, pružnosti, přizpůsobivosti a manipulace až hypnotického vlivu.

Živlem, který reprezentuje Zmijozel, je voda, ze všech živlů možná ten nejproměnlivější element. Má v sobě tvrdost ledu i měkkost zurčení lučního potůčku. Její hladina působí v jednu chvíli klidně a v dalším okamžiku už není. Zafouká vítr, zčeří ten zrcadlově hladký povrch a vše je rázem jinak. Mnoho mil od pobřeží se sbírá přílivová vlna, aby v okamžiku, kdy dorazí k pláži, smetla vše, co není pevně ukotveno, ačkoli moře bylo až do této chvíle naprosto klidné. Láká a vábí, dokáže ochladit při parném dnu, nadnáší tělo a odplavuje starosti, ale pokud neumíte plavat, není příliš těžké se ztratit v jejích hlubinách a utonout.

Zmijzelové jsou velmi hrdí a působí vznešeně, až tajemně. Jejich vznešenosti a uzavřenosti je často přisuzována nálepka arogance. Málokdy odhalují svá slabá místa. Vědí, kdo jsou a čeho chtějí dosáhnout. Ničeho by nedocílili, pokud by hráli s odkrytými kartami, proto své skutečné záměry málokdy prozrazují, a když to udělají, vědí velmi dobře, proč tak činí. Ze všech kolejí jsou nejméně čitelní. Sami naopak většinou umějí číst v druhých lidech velmi dobře.

Zmijozelská kolej vždy působila ve vztahu k vnějšímu světu nejuzavřeněji, uvnitř koleje však vládne vzájemný respekt, loajalita a úcta. Platí to i navenek, člověk si však respekt musí zasloužit a nesmí čekat, že mu bude projevován otevřeně. Zmijozelští mají své vlastní pojetí morálky a neváhají všelijak přizpůsobovat, ohýbat a měnit pravidla ve svůj prospěch. Jejich krédem je, že účel světí prostředky.

Koláž s fotkami v zelených barvách obsahuje 3 x 3 pole. V každém z nich je nějaký zelený předmět (kolejní šála, knihy, odznak prefekta, kolejní kravata, poznámkový notes ad.)
Smaragdově zelená je hlavní atributem koleje hada. Zdroj: picsart.com, autor: @gc5_394hp

Jak milují Zmijozelové

Nejtajemnější a nejuzavřenější ze všech kolejí si nepotrpí na prudké manifestace svých citů, výbuchy vášně a hlasité projevy na veřejnosti. S tím by se měl kdokoli, kdo se rozhodne svůj život spojit se Zmijozelem, smířit. Zmijozelští nejsou imunní vůči citům ani emocím, to v žádném případě, jen nejsou zvyklí je dávat najevo. Mohou tak navenek působit nepřístupně a odtažitě, až chladně, ačkoli uvnitř takoví nejsou.

Jejich sebevědomé, uhlazené chování s nádechem arogance je většinou jen ochranné krytí. Zmijozel málokdy ukáže, že je také zranitelný. Rád si zachovává kontrolu nad situací, protože naprosté odevzdání se je pořádně děsivé, a vyžaduje, abyste v toho druhého měli bezmeznou důvěru. Zmijozelští jistě nejsou zbabělí, ale potřebují se cítit bezpečně a být pány situace, proto mají kolem sebe postavenou pevnou zeď.

Zmijozelští znají svou cenu a vědí, co chtějí. Jsou brilantní stratégové, protože štěstí přeje připraveným. Ani v konfliktu se zpravidla nenechávají strhnout vlnou vášně a alespoň navenek si zachovávají zdání klidu. Na konflikty bývají zpravidla dobře připravení a potřebují-li něco probrat, budou mít pravděpodobně vytvořený seznam argumentů, který chtějí použít. Nedělají to proto, aby protějšku ublížili, spíše pro to, že pokud chtějí být vyslyšeni nebo dosáhnout svého, potřebují maximalizovat efektivitu svého počínání. Neradi prohrávají a prohry nenesou snadno. Mají vysoké nároky na sebe, ale i na druhé a špatně nesou, když ve svých očích selhávají. Jak už zaznělo, jsou ladění spíše racionálně než emotivně.

Na fanartu je malovaný had, který se plazí zleva doprava a má útočně rozevřenou tlamu. Kolem zeleného hada jsou zelené vodové obrysy. Pod hadem je nápis: "Slytherin."
Nebezpečný zmijozelský had. Zdroj: deviantart, autor: Threeleaves

Nemají ve zvyku sedět v koutě, naopak, najdete je většinou v centru dění, kde se hladce a elegantně pohybují. Dokážou být charismatičtí a okouzlující. Vystupují sebevědomě a asertivně, dokážou si říct o to, co chtějí. Jejich respekt není zadarmo. Nepotrpí si na falešnou skromnost a jsou si velmi dobře vědomi svých kvalit.

Pokud sami patříte mezi zástupce Zmijozelu, sami nejlépe víte, zda vás to vystihuje. Pokud někoho pustíte za své ochranné hradby, objeví zpravidla divy netušené a nevídané. Loajalita je zde alfou a omegou, jakmile někoho přijmete, budete při něm stát téměř za všech okolností, pokud se toho ukáže být hoden. Ovšem, udělá-li tu chybu a zklame vás, rozpoutá se peklo.

Nejlepším dárkem pro Zmijozela bude ten, který kromě svého estetického vzhledu bude i funkční a účelný. Chybu neuděláte ani luxusní večeří nebo výletem do společnosti a za kulturou – zkrátka všude tam, kde bude moci Zmijozel demonstrovat svou rafinovanou eleganci.

(Mezi)kolejní vztahy

Na fotografii jsou tři čarodějky. Úplně vlevo je rusovlasá nebelvírská čarodějka, která drží v pravé ruce Zlatonku. Dívá se do knihy, kterou drží dlouhovlasá havraspárská studentka. Ta sedí na nízké zídce s pravou nohou pokrčenou. Vpravo je zmijozelská studentka s dlouhými vlasy a brýlemi, která ukazuje na něco v knize havraspárské studentky. V levé ruce drží koště. Za nimi je zídka porostlá břečťanem.
Do světa HOCZ přes psané slovo.

Zmijozel a Zmijozel

Tohle může být buď to nejlepší partnerství pod sluncem, nebo čiré peklo na zemi. Mezi Zmijozelskými partnery bude zpravidla velmi zajímavá dynamika. Oba jsou ctižádostiví a mohou se vzájemně podporovat v maximalizaci svého potenciálu tak, aby dosáhli svých cílů. Oba dva taktéž rozumí zmijozelskému pojetí morálky, takže se vzájemně nesoudí.

Je to vztah dvou silných osobností, což může být jeho největší předností, ale také zkázou. Obě poloviny tohoto partnerství jsou totiž stejně uzavřené, tajemné, neochotné se vzdát kontroly a ukázat svou slabost. Všechno se může zvrhnout v soupeření o nadvládu a moc, což sebou nese vysoký potenciál toxicity takového vztahu.

V každém vztahu dříve nebo později nastane situace, kdy je potřeba ustoupit, potlačit své ego a být ochoten ke kompromisu. Když ale nehodlá ustoupit ani jeden… no, asi není potřeba sáhodlouze popisovat tu zkázu, která se může rozpoutat.

Aby tento vztah fungoval, musejí oba jeho aktéři naslouchat tomu druhému a aktivovat svoji hadí flexibilitu. Pokud dokážou proplout zrádnými vodami konfliktů, mohou se zmijozelští partneři stát vládci světa.

Na tmavé fotografii je objímající se pár. Vlevo je vyšší mužský a v jeho náruči je vpravo žena s dlouhými vlasy. Za nimi je jen lehce prosvítající zelený závěs.
Pár po zmijozelském způsobu. Zdroj: weheartit.com, autor: @Lilyponderson

Zmijozel a Mrzimor

Tohle může na první pohled vypadat jako vztah vlka a jehněte, nebo kosatky a tuleního mláděte. Na druhý pohled to ovšem není taková katastrofa, pokud si oba partneři zachovají zdravý rozum. Tehdy bude tento vztah tím, který má nejmenší potenciál toxicity. Jakákoli forma manipulace však musí být přísně zapovězena.

Mrzimor se svým partnerem nepotřebuje soupeřit ani o nadvládu, ani o lepší výsledky. Nemá to prostě zapotřebí, je přijímající a nepotřebuje se poměřovat. Zmijozela může tento nedostatek konkurenčního boje nejprve trochu šokovat, ale pokud si na něj zvykne, dokáže se konečně uvolnit, což nikdy není na škodu. Mrzimor je loajální a dostatečně odhodlaný a trpělivý, aby se nenechal odradit pichlavou slupkou. Zároveň potřebuje sebeúctu a průbojnost, aby sebou ve vztahu nenechal orat.

Pokud má vztah fungovat, musí se Zmijozel naučit ohleduplnosti a pokoře. Také musí umět alespoň pootevřít bránu ve své ochranné hradbě a pustit toho druhého dovnitř. Naučí se také slevit ze svých přísných nároků na sebe i na druhého. Oba partnery může takový vztah obohatit, protože s sebou nese ohromný potenciál k učení a rozvoji.

Na fanartu je stočený had do klubíčka, který se dívá na malého jezevečka, kterého drží ve svém hadím klubku. Má vystrčený jazyk a srdíčko vedle něj.
Ne, nechci tě sežrat. Opravdu jsme přátelé. Zdroj: reddit.com, autor: u/shewolfskye

Zmijozel a Nebelvír

Jak sloučit na první pohled neslučitelné? Tahle kombinace působí jako olej a voda, led a oheň. Rafinovanost, elegance a pečlivé plánování na jedné straně, naprostá živelnost, impulzivnost a čirá improvizace na straně druhé. Zmijozel je nečitelný a Nebelvír předvídatelně nepředvídatelný – nikdy nevíte, co udělá. Oba jsou silné osobnosti, oba mají jiné pojetí morálky i jiný přístup k sociálním interakcím. Jejich koleje spolu soupeří už dlouhá léta.

Přesto spolu tyto dvě koleje mohou mít společného víc, než se na první pohled zdá, i když by to nikdy nepřiznali. Oba mají nepopiratelnou odvahu, i když ji projevují rozdílným způsobem. Oba si v sobě nesou jistou neúctu a nerespekt k pravidlům a řádům. Jsou soutěživí, draví a bývají dobří vůdci.

Co v tomto partnerství nebude chybět zcela určitě, je vášeň. Pokud má vztah fungovat i mimo toto prudké vzplanutí, musejí se oba vzájemně respektovat, přijmout se takoví, jací jsou, a nesmějí se pokoušet toho druhého změnit. Pak může takový vztah fungovat. Koneckonců, protiklady se přitahují a i oheň a led mohou za jistých okolností existovat vedle sebe.

Na fanartu jsou vlevo dívka v nebelvírské uniformě a vedle ní vpravo stojí mladík ve zmijozelské uniformě.
Nebelvír a Zmijozel jako pár. Zdroj: bleumis.tumblr.com

Zmijozel a Havraspár

Přichází pár, který by mohl ovládnout celý svět. Havraspár je inteligentní a dokáže promyslet jakýkoli plán do nejmenšího detailu. Zmijozel je mazaný a dostatečně cílevědomý na to, aby všechny plány uskutečnil. Oba tíhnou k ráciu spíše než k emocím. Navenek mohou tito partneři spolu působit chladně a odtažitě, ale to neznamená, že v jejich vztahu bude chybět vřelost. Jen ji nebudou projevovat navenek.

Zmijozel se nebude se svým havraspárským protějškem nudit, oba si cení vzdělání jako jedné z klíčových hodnot, a jejich debaty nad tou a onou problematikou je mohou intelektuálně stimulovat. Jejich komunikace bude pravděpodobně jasná a srozumitelná.

Na fanartu jsou vlevo Rowena z Havraspáru sedící na zemi v modrých exotických šatech, je k nám otočená zády. Dívá se na polehávajícího Salazara Zmijozela v zeleném oblečení. Oba k sobě vztahují svou pravou ruku a dívají se na sebe. Oba mají dlouhé černé vlasy. Na pozadí jsou orientální znaky a mezi nimi slabou konturou modrý pták s rozevřenými křídly a had.
Tak trochu netradiční pojetí Roweny a Salazara. Zdroj: deviantart.com, autor: Aqaumirral

Ultimátní vztahový tip pro spokojený vztah se Zmijozelem: Jasná a asertivní komunikace, pevné hranice a spousta tolerance jsou nezbytné.

Autorkou textu je Péťa „Bella“ Pidimová.

Acalanthi

Spoléhám na to, že Moudrý klobouk dobře věděl, co se mnou. A tak mě k mému vlastnímu překvapení poslal do mrzimorské koleje. Přestože mám ale raději modrou než žlutou, zabydlela se má mysl u jezevců tak dokonale, že jsem odhodlaná se za ně bít až do posledního krvavého kola ve hře Potter aktivity, dokud konečně slavně nezvítězíme!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..