V jedné malé, uzamčené věži, jež nebyla nikdy navštívena žádným studentem, leží prastará kniha, které se nedotkl žádný člověk od dob, kdy byly Bradavice svými čtyřmi zakladateli založeny. Vedle knihy, která je vázána v černé dračí kůži, stojí malý stříbrný kalamář, ze kterého trčí dlouhý, vybledlý brk. Tyto dva nástroje se jmenují Brk přijetí a Vstupní kniha a jsou to artefakty, které rozhodují o tom, zdalipak bude nebo nebude dítě přijato do Bradavické školy čar a kouzel.

© JKR/Pottermore Ltd.™ Warner Bros.

Pokud někdo vůbec někdy rozuměl tomu, jak složitá a mocná magie vládne těmto dvěma nástrojům, aby fungovaly tak, jak fungují, nikdy se k tomu nepřiznal, a to (jak si Albus Brumbál sám povzdechl) nejspíše proto, aby se nemuselo nespokojeným rodičům vysvětlovat, proč jejich ratolest nebyla přijata do Bradavic – jelikož rozhodnutí Brku a Knihy je konečné a do školy nebylo nikdy přijato žádné dítě, pokud se jeho jméno neobjevilo na žloutnoucích stránkách Knihy.

Nicméně, proces vypadá asi následovně:

Hned, jakmile dítě projeví první známky magie, je to Brk, který zareaguje jako první. Vyletí ze svého kalamáře a okamžitě se snaží zapsat jméno dítěte do Knihy, ale nikdo netuší, čím vlastně píše. Pero, ze kterého je Brk zhotoven, totiž pochází z Augurona, jehož peří odpuzuje inkoust a kalamář samotný je vždy prázdný – přesto ale z Brku odkapává jakási záhadná stříbřitá tekutina a nikomu se nikdy nepodařilo zjistit, co to je.

Několik vyvolených (přirozeně bývalí ředitelé a ředitelky Bradavic, protože nikdo jiný se do věže nemůže dostat), se snažili tento neobyčejný proces spatřit na vlastní oči a strávili tak ve věži Brku a Knihy celé hodiny, a podle nich je Brk daleko shovívavější než Kniha. Brku totiž stačí i jen pranepatrný závan magie, ale Kniha se v takovém případě většinou zavře a odmítá nechat do sebe jméno zapsat, dokud dané dítě neprojeví daleko dramatičtější magické nadání.

Tak to bylo například s Nevillem Longbottomem. Ihned po jeho porodu se Brk snažil  jeho jméno do Knihy zapsat, ale ta se zavřela a odmítala otevřít, což bylo docela nefér, protože Neville byl už jako novorozenec schopný si sám přitáhnout blíže k tělu svou přikrývku, aby mu nebyla zima. Tohoto malého magického nadání si ale nevšimla dokonce ani porodní bába, která byla přítomna jeho porodu a která si myslela, že Nevillovi přitáhl přikrývky jeho otec. Nevillovy magické schopnosti se po mnoho let projevovaly jen velmi jemně a mnoho členů jeho rodiny začínalo věřit, že je moták, dokud…

dokud mu nebylo osm let a on nepřežil pád z výšky, který ho měl zcela jistě zabít. Tehdy i ti nejzarputilejší strýčci uvěřili, že je čaroděj, stejně jako Vstupní kniha.

Přesto ale musíme na obranu Knihy připomenout, že díky ní mají Bradavice nulový zápis motáků. Kniha je tak přísná právě kvůli nim. Stává se totiž, že když se rodičům s kouzelnickým nadáním narodí dítě, které ho nemá, může přesto po určitou dobu vykazovat magické schopnosti právě díky tomu, že se nachází v blízkosti svých nadaných rodičů. To se ale děje jen po určitou dobu a jakmile tato aura nadobro vyprchá, je již jasné, že dítě není schopné samo praktikovat magii. A tak když se spojí přísnost Knihy a citlivost Brku dohromady, tvoří dokonalou dvojici, která ještě nikdy nechybovala.

Přeloženo z https://www.pottermore.com/writing-by-jk-rowling/the-quill-of-acceptance-and-the-book-of-admittance

Kira

Hrdá studentka Mrzimoru, která kdyby nebyla přijata do Bradavic, ráda by chodila do koleje Thundebird v Illvemorny nebo do japonského Mahoutokoro. Miluje obranu proti černé magii, péči o kouzelné tvory a famfrpál (přičemž v mrzimorském týmu zastává post střelce). Po škole se bude buďto věnovat právě tomuto sportu nebo nastoupí na Ministerstvo jako neohrožený bystrozor. Kdo ví.