9 odhalení z naší návštěvy (IMBD.com) natáčení filmu Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny

Pojďte se podívat, co jsme se na naší celodenní návštěvě na natáčení dozvěděli o kouzelném pokračování J. K. Rowlingové.

– VAROVÁNÍ: Článek obsahuje SPOILERY! –

Fantastic Beasts: The Crimes of GrindelwaldIMDb headed to Warner Bros. Studios just outside of London to spend the day on the set of Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (/title/tt4123430), which continues the magical story that began with Fantastic Beasts and Where to Find Them (/title/tt3183660) in Nov. 2016. The prequels to the blockbuster Harry Potter series follow the rise of a powerful dark wizard named Gellert Grindelwald (Johnny Depp (/name/nm0000136)) and a humble wizard named Newt Scamander (Eddie Redmayne (/name/nm1519666)), who uses his knowledge of magical creatures for the greater good. The upcoming movie sees the action move from New York to France, and our visit included fake Parisian streets, interviews with key members of the cast, and a peek at some of the props.
© 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny

IMDb zamířila do Warner Bros. Studios  jen kousek od Londýna, aby strávila den na natáčení filmu Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny, který je pokračováním kouzelného příběhu, jež začal ve snímku Fantastická zvířata a kde je najít v listopadu 2016.

Prequel k blockbusteru série Harryho Pottera vypráví o vzestupu temného čaroděje jménem Gellert Grindelwald (Johnny Depp) a o skromném čaroději Mloku Scamanderovi (Eddie Redmayne), který využívá svých znalostí magických stvoření pro dobro všech.

Nadcházející film nás povede z New Yorku do Francie a naše návštěva zahrnovala i falešné pařížské ulice, rozhovory s klíčovými členy obsazení a zhlédnutí některých rekvizit.

Darker ToneOscar-winner (Eddie Redmayne returns as "magizoologist " Newt Scamander. Speaking on a break from filming, Redmayne said: "In this film, you really get inside the psychology of the characters more and it's a darker place."Taking place in 1927, a decade before World War II, Redmayne added: "You can sort of get a sense of what's coming historically in the Muggle world and certainly the wizarding world. There are elements that are reflecting that and with the rise of Grindelwald and this greater evil, the stakes are higher."
Photo by Jaap Buitendijk – © 2017 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

Temnější tón

Držitel Oscara Eddie Redmayne se vrací jako „magizoolog“ Mlok Scamander. Když jsme s ním v pauze mezi natáčením mluvili, Eddie řekl: „V tomhle filmu se opravdu dostanete více do nitra psychologie postav, a je to temnější místo.“

Děj se odehrává v roce 1927, deset let před začátkem druhé světové války, a Redmayne dodává: „Můžete tak trochu vycítit, co se chystá v mudlovském světě, a rozhodně i v tom kouzelnickém. Jsou tu prvky, které to odrážejí, a se vzestupem Grindelwalda a jeho čím dál většího zla jsou sázky vyšší.“

Beast MasterIt wouldn't be Fantastic Beasts without the creatures and Redmayne assured us there will be plenty to enjoy. "Probably been my favorite scene to shoot so far involves baby Nifflers," said Redmayne of the mole-like, treasure-seekers (seen here). "They just cause havoc along with new creatures that are as unique, useful, and dangerous — if not more so — than in the first film."
© 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Odborník na zvířata

Nebyla by to Fantastická zvířata bez zvířat a Redmayne nás ujistil, že toho bude spousta, co si užijeme.

„Moje pravděpodobně zatím nejoblíbenější scéna z natáčení je s mláďaty hrabáka,“ řekl Eddie o hledačích pokladů podobným krtkům. „Ta prostě jen působí spoušť, a s nimi tam budou i nová stvoření, která jsou stejně unikátní, užitečná a nebezpečná – pokud ne víc – jako v prvním filmu.“

Credence RevivalEzra Miller (/name/nm3009232) returns as Credence, a young man once believed to be non-magical but found to have developed an Obscurus (a dark parasitical magical force). Credence has come to Paris, where he is desperately searching for his real mother, hoping to learn his true identity. Taking a break from filming, Miller said: "He's a bit of a ticking time bomb, given his particular magical condition. But he has a burning need to know more about who he actually is... so he's on this quest for identity." He added: "What I think is interesting in the story of Credence is that he has been betrayed and mistreated by both worlds at this point. He has been mistreated by folks in the wizarding world, and muggle folks as well, so I think there a great skepticism of everyone he sees."
© 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Vzkříšení Credence

Ezra Miller se vrací jako Credence, mladý muž, který kdysi věřil, že je nečar, ale zjistil, že si vyvinul obskura (temnou parazitickou kouzelnou sílu).

Credence přichází do Paříže, kde zoufale hledá svou skutečnou matku a doufá, že se dozví svou pravou totožnost.

V pauze mezi natáčením Miller řekl: „Credence je trochu jako časovaná bomba, a to vzhledem ke specifickému stavu své magie. Ale palčivě potřebuje vědět víc o tom, kým doopravdy je… takže je to jeho tažení za sebepoznáním a svou identitou.“

Pak dodal: „Co mi na Credencově příběhu připadá zajímavé, je, že byl už zrazen a týrán oběma světy. Zneužívali ho příslušníci kouzelnického světa a zrovna tak i mudlové, takže bych řekl, že je ke každému, koho potká, velmi skeptický.“

Meet Theseus ScamanderAlthough mentioned in the first movie, this will be the first time we see Theseus Scamander, Newt's older brother. Played by Callum Turner (/name/nm4360085) (pictured center), Theseus is the Head Auror at the Ministry of Magic and is engaged to Leta Lestrange. Turner told us: "He's kind of the opposite of Newt. He's gone through the same schooling obviously, but once he got out he decided that the establishment was the way to fight the good fight. Theseus is or may be quite more rigid or just part of the establishment." In the props department, we discovered that Theseus' wand is made of marble, "the wand of a confident person," according to prop modeller Pierre Bohanna (/name/nm1318420).
Photo by Jaap Buitendijk – © 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Seznamte se s Theseem Scamanderem

Ačkoliv se o něm první film zmiňoval, tohle bude poprvé, kdy Thesea Scamandera, Mlokova staršího bratra, opravdu uvidíme. Hraje ho Callum Turner (na obrázku uprostřed). Theseus je šéfem bystrozorského oddělení na Ministerstvu kouzel a je zasnouben s Letou Lestrangeovou.

Turner nám pověděl: „Je tak trochu Mlokovým protikladem. Samozřejmě prošel toutéž školou a získal stejné vzdělání, ale kdysi usoudil, že nejlepší způsob, jak bojovat za dobro, je bránit zákony a pořádek. Theseus je nebo může být docela dost zkostnatělý a přísný, nebo je prostě jen součástí vlády.“

V oddělení rekvizit jsme objevili, že Theseova hůlka je vyrobena z mramoru – podle hlavního návrháře Pierre Bohanny „hůlka přesvědčeného a sebejistého člověka“.

Young Dumbledore and the Return to HogwartsJude Law (/name/nm0000179) plays a young version of Dumbledore in the Fantastic Beasts sequel. The future headmaster of Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry is the Defence Against the Dark Arts professor when we meet him in the upcoming film. Director David Yates (/name/nm0946734) told us: "We're seeing Dumbledore as a young man and Dumbledore as a young man is quite a rebel. He's quite complicated. He's far from perfect. He's an inspiring teacher. All the pupils love him. But, as ever, being Dumbledore, he's a wonderful manipulator and he has this incredible ability to sort of maneuver people into situations that they may not want to be maneuvered into." His own formidable powers notwithstanding, Dumbledore is unable to move against Grindelwald himself — for reasons he alone knows — and must rely on Newt to try and thwart the Dark wizard’s plans.
© 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Mladý Brumbál a návrat do Bradavic

V sequeĺu o Fantastických zvířatech hraje mladou verzi Brumbála Jude Law.  Budoucí ředitel Bradavické školy čar a kouzel je v nadcházejícím filmu profesorem Obrany proti černé magii.

Režisér David Yates nám sdělil: „Uvidíme Brumbála jako mladého muže a Brumbál byl v mládí docela rebel. Je dost komplikovaný. K dokonalosti má opravdu daleko. Je inspirativní učitel. Všichni studenti ho milují. Ale jako vždycky, Brumbál zůstává Brumbálem, takže je skvělý manipulátor a má neuvěřitelnou schopnost jaksi vmanévrovat lidi do situací, do kterých možná ani vmanévrováni být nechtějí.“

Nehledě na svou impozantní moc není Brumbál schopen proti Grindelwaldovi zakročit sám – z důvodů, které zná jenom on – a musí spoléhat na Mloka, že to zkusí a podaří se mu plány temného čaroděje zmařit.

Political Thriller Meets Love StoryDavid Yates, who directed the first Fantastic Beasts (/title/tt3183660) after making four installments of the Harry Potter franchise, returns for the second movie.Standing on a fake Paris street, Yates told us: "The script is a very interesting synthesis between a political thriller and love story, which I think makes it quite unique in this series of films."Asked if the movie would address divisive political times, Yates said: "We're alive to what's happening in the bigger world. But the themes are universal... We're making a story that celebrates tolerance, acceptance of the other, and is cynical when people pretend they have all the answers at a simplistic level, because they probably don't."
© 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Politický thriller se prolíná s milostným příběhem

David Yates, který režíroval první Fantastická zvířata, se po režírování čtyř pokračování franšízy o Harrym Potterovi vrací i pro druhý film.

Na chodníku falešné pařížské ulice nám Yates řekl: „Scénář je velmi zajímavou syntézou politického thrilleru a milostného příběhu, což si myslím, že je v téhle sérii filmů docela unikátní.“

Když jsme se zeptali, jestli film nemíří na kontroverzní politické časy, Yates odpověděl: „Všichni jsme si vědomi toho, co se děje v širším světě. Ale ta témata jsou univerzální… Pracujeme na příběhu, který oslavuje toleranci, přijetí druhých a odlišných, a když lidé předstírají, že mají na všechno jednoduchou odpověď, je to cynické, protože pravděpodobně nemají.“

© 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Nová stvoření

Vedle některých oblíbených tvorů z prvního filmu uvidíme i množství nových zvířat. Mezi ně patří i Zouwu, stvoření velké jako slon, s pruhovaným tělem, řídkou hřívou, čtyřmi tesáky, jež mu trčí z tlamy, a dlouhými ostrými drápy.

Zouwu pochází z Číny a je popisováno jako „neuvěřitelně silné a rychlé, schopné urazit za den až 1000 mil.“ Zouwu, které uvidíme, bylo odchyceno Skenderem, majitelem a principálem kouzelnického cirkusu Arcanus, a má jizvy po týrání a bití.

Meet the KelpieAnother new beast is the Kelpie, which is a creature that lives underwater and sports camouflage that resembles long, thick strands of green kelp. The Kelpie is described as "extremely strong and hard to tame, with a nasty bite." However, once bridled, it is docile and, for those who know how to handle it, the Kelpie can provide a fast underwater ride, as seen here with Newt hitching a lift.
© 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Seznamte se s hastrmancem

Dalším novým zvířetem je hastrmanec, což je stvoření, které žije pod vodou a maskuje se hřívou a srstí, která připomíná dlouhé, silné provazce zelených chaluh.

Hastrmanci jsou popisování jako „extrémně silní, je těžké je ochočit a ošklivě koušou.“ Nicméně, pokud se vám podaří jim nasadit uzdu, jsou povolní, a kdo ví, jak s nimi zacházet, toho může hastrmanec svézt pod vodou, jako to vidíme tady u Mloka, který si ho stopnul.

France's Answer to the MinistryThe British Ministry of Magic is well-known to Harry Potter fans and the first Fantastic Beasts movie introduced audiences to the American equivalent, Macusa. But in the upcoming movie, we enter the world of the Ministry for Magic Affairs of France (Le Ministère des Affaires Magiques de la France). One of the more impressive sets we visited, it is set beneath the streets of Paris but with a magical glass roof. Around these offices patrol feline Matagots, which resemble a hairless Sphinx cat. They mainly do menial jobs, including staffing the mailroom and providing security for various other departments. But, if provoked, they will transform into something far more menacing.
© 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Francouzská verze Ministerstva kouzel

Britské Ministerstvo kouzel je fanouškům Harryho Pottera dobře známé a první film o Fantastických zvířatech nám představil i jeho americký ekvivalent, Kouzelnický kongres USA. Ale v nadcházejícím filmu vstoupíme do světa Ministerstva pro kouzelnické záležitosti Francie (Le Ministère des Affaires Magiques de la France).

Je to jedna z nejpůsobivějších kulis, které jsme navštívili. Je umístěno pod ulicemi Paříže, ale s magickou skleněnou střechou. Úřady hlídá ochranka, kterou tvoří tajuplní kočkovití matagoti, připomínající bezsrsté kočky sphynx. Vykonávají hlavně podřadné práce, včetně obsluhy v podatelně, a zajišťují bezpečnost i pro nejrůznější jiná oddělení. Ale pokud jsou vyprovokováni, promění se v cosi mnohem hrozivějšího.

© 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny budou mít premiéru v kinech 15. 11. 2018

 

Zdroj: https://www.imdb.com/imdbpicks/fantastic-beasts-set-visit/ls029031077/mediaviewer/rm334723072