Oba dva světy potřebují určité hranice, za které žádný mudla nebo kouzelník nesmí vkročit, ale co přesně mají oba systémy společného?

Fantastická zvířata a kde je najít. Zleva: Jacob (Dan Fogler), Tina (Katerine Waterstone) a Mlok (Eddie Redmayne) jsou přivedeni před KOKUSA.

„Všichni noví kouzelníci musí přijmout fakt, že vstupem do našeho světa zároveň souhlasí s dodržováním našich zákonů.” – Albus Brumbál

V ideálním světě by každý muž, žena, kouzelník, čarodějka a stvoření spolu vycházeli ve společné harmonii, respektovali vzájemná práva a případné neshody řešili v poklidu a bez nutnosti zásahu autorit.

Jenomže realita je úplně jiná. V důsledku toho bylo nutné již od počátku lidské historie vybudoval právní systémy, které udrží pořádek a zabrání jakémukoliv antisociálnímu chování. A přestože, jak uvidíme dále, existuje mezi mudlovským a kouzelnickým světem plno paralel, existuje i mnoho případů, kde se naše světy rozcházejí. Vždyť co by to bylo za zmatek, kdyby měl Starostolec soudit internetového piráta ve světě, který nezná elektřinu nebo internet, a naopak – jak by měl soudit mudlovský soudce někoho, kdo řídil v opilosti své koště?

Zločiny

Harry in Dumbledore's memory of the trial of Bartemius Crouch jr. and his fellow Death Eaters
© JKR/Pottermore Ltd.™ Warner Bros.

Každý mladý kouzelník a čarodějka, kteří by byli v pokušení napodobovat dospělé a zkoušet kouzlit mimo školu, jsou vázání Dohodou o přiměřeném omezení kouzlení nezletilých (volný překlad). Tato dohoda z roku 1875 byla zavedena ze dvou důvodů: za prvé, aby se zabránilo výskytu potencionálně nebezpečné a hazardní magie vytvořené nezkušenými čaroději a čarodějkami, kteří ještě nedokončili své vzdělání (toto je regulováno tzv. Hlídáčkem, který však zmizí po dovršení 17 let). A za druhé z preventivních důvodů, tedy aby se mudlové nedozvěděli o existenci magie, která je chráněná Mezinárodním zákonem o utajení (1692).

Zákony ustanovené na základě věkové hranice existují také v mudlovském světě, kde před dovršením plnoletosti mají mladí lidé například zakázáno pít alkohol. I přese všechnu snahu se však najdou tací, kteří zákon porušují, a v případě toho kouzelnického světa to byl například Harry, který jako trest dostal hned několik dopisů hrozících jeho vyloučením z Bradavic (i když většina skutků byla dílem Dobbyho).

Další paralely, které můžeme najít v obou světech, se týkají ochrany zvířat. Přestože některé zákony, jako „ochrana koz před nevhodnými kozly“, který prosazoval Aberforth Brumbál, jsou jaksi mimo, existují i ty méně podivné, jako přísná kontrola obchodu s dračími vejci, šlechtění baziliška a experimentálních chovů jako takových nebo usnesení o zákazu rybolovu Ramory, která se vyskytuje pouze v Indickém oceánu.

Dá se říct, že v obou světech existují i zákony, které mají za cíl ochranu člověka. V mudlovském světě je tedy za nejtěžší zločin pokládána vražda či těžké ublížení na zdraví, zatímco v kouzelnickém světě jsou za projev té nejtemnější magie pokládány Neprominutelné kletby.

Právo posvátné nebo proměnitelné?

Aunt Marge floating away
Harry Potter a vězeň z Azkabanu, pottermore.com

Trest by měl vždy odpovídat závažnosti zločinu, avšak někdy se berou v potaz také okolnosti. Příkladem budiž situace, kdy se Harry skrýval, poté co nafoukl svou tetu Marge Dursleyovou, ale vzápětí byl samotným ministrem kouzel Korneliusem Popletalem beztrestně propuštěn, protože přece „nepošleme někoho do Azkabanu za to, že nafoukl svou tetičku.“ To nebyla tak úplně pravda a Kornelius to udělal jen proto, že potřeboval Harryho na svobodě, avšak například Dolores Umridgeová se pokusila o pár let později o přesný opak. Využila tehdy své pravomoci, aby Harryho potrestala tím nejhorším způsobem a mohla ho poslat do vězení, ale to jí nevyšlo.

Okolnosti, ke kterým soudce přihlíží, musí vždy sloužit vyššímu dobru. Podobně tomu bylo v případě Igora Karkarova, usvědčeného Smrtijeda, který snížil výši svého trestu tím, že soudu poskytl jména dalších Smrtijedů. V mudlovském světě se toto nazývá „vyjednáváním“.

Zajímavé však je, že v kouzelnickém světě existuje tzv. třetí strana, která však není považována za právníky, jako tomu je v mudlovském světě, ale jedná se spíš o skupinu, která o vině či nevině rozhoduje prostou většinou (jako tomu bylo například při soudu Ludo Pytlouna, slavného famfrpálového hráče, reprezentanta Anglie).

Každopádně právo není pro každého a když se Rufus Brousek ptal Hermiony, zda hodlá jednou živit kouzelnickým právem, odpověděla: „Ne, to nehodlám. Doufám, že budu dělat něco užitečného!“

Scrimgeour dicusses Albus Dumbledore's will with Harry, Ron and Hermione at The Burrow
Harry Potter a Relikvie smrti – část první

Tresty

Drobné přestupky jsou řešeny za pomocí pokut, jako tomu bylo například s Arthurem Weasleym, který musel zaplatit 50 galeonů za „očarování mudlovského auta“. Vážnější zločiny jsou pak potrestány odnětím svobody, ale netřeba však říkat, že mudlovská vězení nemohou kouzelníka zadržet. Příkladem budiž čarodějka Lisette de Lapin, která v roce 1422 utekla z pařížského vězení k velké nelibosti katů, připravených k její popravě. Naproti tomu britské kouzelnické vězení Azkaban je místo, které překoná i to nejvíce zabezpečené mudlovské vězení (a které dohnalo k slzám dokonce i poloobra Hagrida). Není se čemu divit, je to to nejhorší místo na světě a navíc je ještě hlídáno mozkomory.

Dalším příkladem nejhoršího trestu je ten, kterému byla v roce 1920 podrobena Porpentina Goldsteinová. Ta byla připoutána do křesla, které se vznášelo na lektvarem smrti, což připomíná mudlovský způsob popravy používaný ve středověku. Odsouzený byl tehdy posazen do vany, která se postupně naplňovala, až dokud se člověk neutopil.

Newt Scamander tries to escape the Death Cell at MACUSA
© JKR/Pottermore Ltd.™ Warner Bros. Fantastická zvířata a kde je najít

Selhání spravedlnosti

Zatímco mudlovský právní systém plní svou funkci udržování pořádku, kouzelnický svět se zdá být daleko náchylnější k chybám. Té se dopustil, například když odsoudil Klofana k smrti, protože škrábl člena Malfoyovy rodiny, nebo v případě Siriuse Blacka, který byl neprávem uvězněn za zločiny, které spáchal Peter Pettigrew.

Přese všechny ambice bude tedy právo asi vždy nedokonalé, a dokonce i někdo tak oddaný řádu jako Percy Weasley se nechal slyšet, že systém by potřeboval zlepšit. Potvrzuje to například i Hermiona Grangerová a její neuhasínající touha po prosazení práv domácích skřítků.

Pottermore illustration Sirius Black
© JKR/Pottermore Ltd.™ Warner Bros.

Přeloženo z : https://www.pottermore.com/features/differences-between-muggle-and-wizarding-world-law

Kira

Hrdá studentka Mrzimoru, která kdyby nebyla přijata do Bradavic, ráda by chodila do koleje Thundebird v Illvemorny nebo do japonského Mahoutokoro. Miluje obranu proti černé magii, péči o kouzelné tvory a famfrpál (přičemž v mrzimorském týmu zastává post střelce). Po škole se bude buďto věnovat právě tomuto sportu nebo nastoupí na Ministerstvo jako neohrožený bystrozor. Kdo ví.